Arhiv: Vzpostavljeno partnerstvo za razvoj človeških virovSavinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Velenje, Šolski center Velenje in Ljudska univerza Velenje smo podpisali memorandum o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov v SAŠA regiji. Namen partnerstva je razviti sistem razvoja človeških virov, ki bo delodajalcem zagotavljal usposobljene in kompetentne kadre glede na njihove sedanje in prihodnje potrebe.

POMANJKANJE USTREZNIH KADROV NARAŠČA

Slovensko gospodarstvo, katerega del je tudi gospodarstvo SAŠA regije, bo sposobno slediti zahtevam vse hitrejšega razvoja na globalnem nivoju le z ustreznimi kadri. Teh že sedaj primanjkuje, stanje pa se lahko v prihodnje, ko so pred nami izzivi digitalizacije in prehoda v krožno gospodarstvo, še bistveno poslabša, če ne bomo uvedli potrebnih sprememb na področju izobraževanja in usposabljanja.

ZMANJŠATI VRZEL MED POTREBAMI DELODAJALCEV IN USPOSOBLJENOSTJO KADROV

Kot predstavnik delodajalcev smo se zato povezali z osrednjima izobraževalnima institucijama v regiji – Šolskim centrom Velenje in Ljudsko univerzo Velenje – ter velenjsko območno službo Zavod RS za zaposlovanje, da bi v prihodnje s sodelovanjem skupaj oblikovali učinkovite rešitve za zmanjšanje vrzeli med potrebami delodajalcev in usposobljenostjo kadrov, tako zaposlenih kot tistih na trgu dela. Vzporedno s tem želim spodbujati vseživljenjsko izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje, vse našteto pa bo vodilo k izboljšanju kakovosti življenja in dela v regiji.

VZPOSTAVITI MOŽNOSTI ZA PRIDOBIVANJE IN RAZVOJ KOMPETENC

V prvi fazi partnerstva, ki bo delovalo na neformalni osnovi, bomo identificirali dejanske potrebe po izobraževanju in usposabljanju na lokalni in regijski ravni s strani gospodarstva in ostalih delodajalcev. Nato se bomo osredotočili na zagotavljanje možnosti za pridobivanje in razvoj kompetenc, ki so potrebne za doseganje razvojnih ciljev podjetij, posameznikom pa ključne za povečanje zaposljivosti ali uspešnosti na njihovem obstoječem ali novem delovnem mestu.

OPTIMIZACIJA OBSTOJEČIH IN RAZVOJ NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

V nadaljevanju bomo oblikovali predloge za dopolnitev obstoječih izobraževalnih programov in pobude za razvoj novih programov, skladno z identificiranimi potrebami gospodarstva,  čemur bo sledila optimizacija izvedbe obstoječih programov za izobraževanje in usposabljanje glede na potrebe delodajalcev, zaposlenih in iskalcev zaposlitve.

PARTNERSTVO ODPRTEGA TIPA

Partnerstvo za razvoj človeških virov ni zaprtega tipa, ustanovni partnerji bomo še letos povabili k sodelovanju tudi ostale zainteresirane subjekte v SAŠA regiji, tako s področja gospodarstva kot s področja izobraževanja in usposabljanja.

Prispevek TV Slovenija z novinarske konference ob podpisu memoranduma.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.