Arhiv: Kako strokovnjake navdušiti za SAŠA regijo?V Vzorčnem mestu Velenje je potekala razvojna konferenca z naslovom Kako strokovnjake navdušiti, da bodo svoje življenjsko poslanstvo uresničili v Savinjsko-šaleški (SAŠA) regiji. Namen konference, ki so jo organizirali Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA, Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje Velenje, Ljudska univerza Velenje in Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, je bil predstavili in ovrednotili aktivnosti, ki jih v SAŠA regiji izvajamo, da bi strokovnjake in ostale prebivalce navdušili, da svoje življenjsko poslanstvo uresničijo v tej regiji, ter opredeliti prihodnje aktivnosti, da dosežemo navedeni cilj.


V CELOVITEM PROGRAMU BESEDA TUDI MLADIM

V prvem delu konference so govorci predstavili značilnosti demografskih gibanj v SAŠA regiji, trg dela z vidika zaposljivosti kadrov, značilnosti in razvojne trende gospodarstva, potrebne elemente konkurenčnega poslovnega okolja za podjetnike in vlogo lokalnih skupnosti pri zagotavljanju kvalitetnega življenjskega in poslovnega okolja. Drugi del konference je bil namenjen iskanju mehanizmov za učinkovitejše izobraževanje, pomenu uvedbe vajeniškega sistema izobraževanja, poklicem prihodnosti v času 4. industrijske revolucije in pomenu medijske komunikacije za ustvarjanje javne podobe o regiji. Svoje videnje razmišljanja o kvaliteti življenja v SAŠA regiji so predstavili tudi mladi.

NA POTEZI GOSPODARSTVO, OBČINE IN IZOBRAŽEVANJE

Konferenca je potrdila izhodiščno razmišljanje organizatorjev, da je zastavljeni cilj dosegljiv le v tesnem sodelovanju vseh deležnikov, ki tvorimo poslovno in življenjsko okolje v regiji, predvsem pa morajo svojo vlogo odigrati gospodarstvo, lokalne skupnosti in izobraževalni sektor.

KAJ MORAJO NAREDITI PODJETJA ZA DOBRE KADRE

Podjetja, ki želijo privabiti in zadržati kakovostne kadre, morajo (po)skrbeti za svoj ugled, torej blagovno znamko, še bolj pomembni pa so dobri odnosi v podjetju, saj so slednji vsaj tako močan motivacijski faktor kot plača. Poleg denarnih spodbud sta zelo pomembna dejavnika tudi strokovnost vodenja in vlaganje v razvoj zaposlenih ter kakovostno urejena delovna mesta, ki omogočajo varno in zdravo delo.

KVALITETNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE NALOGA LOKALNIH SKUPNOSTI

Učinkovit model za privabljanje mladih strokovnjakov je tudi štipendiranje, ki ga lahko, podobno kot to že počnejo v Mestni občini Velenje, izvajajo tudi lokalne skupnosti, katerih naloga sicer je, da poskrbijo za bivalno okolje, ki zaposlenim v gospodarstvu omogoča ustrezen standard in zdrav življenjski slog. Za mlado generacijo in strokovnjake od drugod je ključnega pomena, da se zagotovijo potrebne stanovanjske kapacitete kakor tudi ostala, zlasti prometna infrastruktura.

KONČNI CILJ: SISTEM NAPOVEDOVANJA POKLICNIH POTREB DELODAJALCEV

Izobraževalni sistem mora optimizirati obstoječe izobraževalne programe glede na dejanske potrebe delodajalcev, vzpostaviti in izvajati je potrebno karierno orientacijo mladih prek celotnega šolskega sistema ter omogočiti tesnejše sodelovanje z delodajalci pri razvoju in izvajanju izobraževalnih vsebin. Potrebna je sistematična promocija tehniških poklicev, ki so v gospodarstvu najbolj iskani, in vzpostavitev sistema dolgoročnega napovedovanja poklicnih potreb delodajalcev za ustreznejše načrtovanje programov izobraževanja in usposabljanja.

ZBORNIK IN AKCIJSKI NAČRT

Organizatorji bodo vse referate in zaključke konference strnili v zbornik in vanj za zaključek dodali akcijski načrt, ki bo vseboval celovit nabor potrebnih aktivnosti in njihovih nosilcev, da se bo v prihodnje kadrovska slika SAŠA regije izboljšala. Izid zbornika je predviden še pred poletnimi počitnicami.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.