Arhiv: Savinjsko-šaleško gospodarstvo lani bolje kot leto prejGospodarske družbe v SAŠA regiji so leto 2017 sklenile z bistveno boljšim rezultatom kot leto 2016, poslovanje samostojnih podjetnikov pa je bilo podobno predlanskemu, pri čemer so tako družbe kot podjetniki povečali prihodke in število zaposlenih. Brez upoštevanja poslovnih rezultatov zadrug, ki glede na njihov obseg celotne slike ne morejo bistveno spremeniti, je gospodarstvo SAŠA regije lani ustvarilo 25 milijonov evrov neto čistega dobička.   

 GOSPODARSKE DRUŽBE BISTVENO BOLJE KOT PREDLANI

 Gospodarske družbe so lani povečale število zaposlenih za slab odstotek na 16.046, prihodke pa za 12,5 odstotka na 2,42 milijarde evrov. Čisti prihodki od prodaje so bili višji za dobrih enajst odstotkov in so znašali 2,32 milijarde, izvoz pa je zrasel za skoraj 15 odstotkov na 1,29 milijarde evrov. 

 Čisti dobiček gospodarskih družb SAŠA regije je v letu 2017 znašal 69,6 milijona evrov in je bil v primerjavi z letom prej višji za 24,2 odstotka, medtem ko je bila čista izguba manjša za 11,7 odstotka in je znašala 54,7 milijona evrov. Gospodarske družbe so tako lansko leto sklenile z 14,9 milijona neto čistega dobička, predlani je bil njihov neto rezultat čista izguba v višini 1,41 milijona evrov. 

 Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah je v letu 2017 znašala 38.980 evrov in je bila za 5,5 odstotka višja kot leto prej, mesečna plača na zaposlenega pa je znašala 1.591 evrov in je bila v primerjavi s predpreteklim letom višja za 4,6 odstotka.

 SAMOSTOJNI PODJETNIKI LANI PODOBNO USPEŠNI KOT V 2016

 Samostojni podjetniki so v lanskem letu povečali število zaposlenih na 1.388 oziroma za 2,1 odstotka, prihodke pa na 147,7 milijona evrov oziroma za 4,8 odstotka. Čisti prihodki od prodaje v višini 114,8 milijona evrov so bili v primerjavi z letom 2016 višji za 4,9 odstotka, prihodka iz naslova izvoza pa so rasli počasneje, in sicer za 3,6 odstotka, in so dosegli 19,5 milijona evrov. 

 Samostojni podjetniki v SAŠA regiji so lani ustvarili 11,4 milijona evrov podjetnikovega dohodka (dobička), kar je bilo za slab odstotek manj kot leto prej, in 909 tisoč evrov negativnega poslovnega izida (izgube) oziroma 5,5 odstotka manj kot predlani. Neto poslovni izid samostojnih podjetnikov je tako znašal 10,5 milijona evrov in je bil za pol odstotka manjši kot v letu 2016. 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.