Arhiv: Protest upravnega odbora SŠGZ zaradi odstopanj v protokolu 3. razvojne osiUpravni odbor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) je na Ministrstvo za infrastrukturo in DARS naslovil protestno pismo, ker je prišlo pri realizaciji terminskega načrta aktivnosti na severnem kraku 3. razvojne osi do bistvenega odstopanja.

3. julija 2017 je bil podpisan Protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec. Sestavni del protokola je tudi časovnica izgradnje 3. razvojne osi na omenjenem odseku, ki predvideva začetek gradnje decembra 2019.

NADZORNI SVET DARSA BLOKIRA ZAČETEK PROJEKTIRANJA NA ODSEKU ŠENTRUPERT–VELENJE

Upravni odbor SŠGZ je bil na seji, ki je potekala v četrtek, 14. junija, seznanjen, da sta Ministrstvo za infrastrukturo in DARS predstavnika odbora za izgradnjo hitre ceste obvestila, da je bil sprejet sklep za projektiranje odseka Slovenj Gradec–Velenje, medtem ko nadzorni svet DARS-a ni podal soglasja za pričetek projektiranja na odseku Šentrupert–Velenje. Razlogi za takšno odločitev nadzornega sveta DARS-a uradno niso znani, po mnenju sveta županov koroške regije je verjeten razlog za to vložen zahtevek za presojo ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek Šentrupert–Velenje.

PRESOJA USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI NE ZADRŽUJE IZVRŠLJIVOSTI UREDBE O DPN

Upravni odbor SŠGZ je v pismu izrazil odločen protest zoper omenjeno odločitev nadzornega sveta DARS-a, saj ne obstajajo nikakršni pravno formalni zadržki za to, da se projektiranje ne bi pričelo. Presoja ustavnosti in zakonitosti namreč ne zadržuje izvršljivosti uredbe o DPN. Poleg tega upravni odbor ugotavlja, da je prišlo pri realizaciji terminskega načrta aktivnosti na severnem kraku 3. razvojne osi do bistvenega odstopanja, saj bi se projektiranje odseka Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec moralo pričeti že decembra 2017.

GOSPODARSTVO PRIČAKUJE POSPEŠITEV PROJEKTA, DA SE NADOKNADI IZGUBLJENI ČAS

Na podlagi navedenih dejstev upravni odbor SŠGZ izraža resno zaskrbljenost nad potekom realizacije projekta severnega kraka 3. razvojne osi in pričakuje s strani Ministrstva za infrastrukturo in DARS-a, da se bodo aktivnosti, dogovorjene v protokolu, izvajale v skladu z veljavno časovnico. Glede na ugotovljen potek aktivnosti s strani odgovornih pričakujemo pospešitev projekta s ciljem, da se nadoknadi izgubljeni čas.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.