Arhiv: 3. poslovni zajtrk Invest SAŠASavinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je v sklopu projekta SPOT organizirala 3. podjetniški zajtrk Invest SAŠA, katerega namen je izboljšati medsebojno informiranost v regiji SAŠA med gospodarskimi in negospodarskimi subjekti na področju investiranja, kar naj bi posledično pripeljalo do večjega obsega poslovnega sodelovanja. Tokrat so svoje investicijske načrte predstavile občine Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji.

 
V ENEM LETU PREDSTAVITEV VSEH OBČINSKIH INVESTICIJ

Na pobudo upravnega odbora SŠGZ je prvi poslovni zajtrk Invest SAŠA potekal oktobra lani v Velenju, na katerem sta svoje investicijske načrte predstavila Gorenje in Mestna občina Velenje. V začetku letošnjega leta sta se na podoben način v Šoštanju predstavili tamkajšnja občina in Občina Šmartno ob Paki, jeseni letos pa je predviden še četrti regijski poslovni zajtrk s predstavitvijo investicijskih projektov občin Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava.

V MOZIRJU NOV TIC IN VEČJA KNJIŽNICA

Župan Občine Mozirje Ivo Suhoveršnik je med najpomembnejšimi investicijami, ki že potekajo ali pa so tik pred realizacijo, naštel rekonstrukcijo Šmihelske ceste, novo krožišče na regionalni cesti pri osnovni šoli, novo krožišče na regionalni cesti pri odcepu za gorenjski klanec, nov turistično-informacijski center pri avtobusni postaji, prenovo Praprotnikove ulice, prizidek kulturnega doma in kanalizacijo v Lokah. Omenil je tudi gradnjo trgovskih centrov Spara in Jagra.

REČICA BO DOBILA UREJEN TRG

Rečiški župan Vinko Jeraj je v naboru njihovih investicij na prvo mesto postavil ureditev trga z vsemi vpadnicami, poplavno ureditev zgornjega dela trga in adaptacijo mostu čez Savinjo v Spodnji Rečici. Vzdrževanje lokalnih cest bodo pogodbeno predali koncesionarju, pri gradnji krožišča na Reneku pa se zatika pri pridobivanju potrebnih zemljišč. Prav pridobivanje soglasij s strani lastnikov zemljišč je poleg zagotavljanja finančnih sredstev za občine največji izziv, ko je govora o investicijah v infrastrukturo.

V NAZARJAH NAJVEČJI PROJEKT ZDRAVSTVENA POSTAJA

Tudi v občini Nazarje je večina investicij usmerjana v infrastrukturo, je povedal župan Matej Pečovnik. Izvajalce so v Nazarjah izbrali že v začetku letošnjega leta in se tako zavarovali pred zviševanjem cen. Največji projekt, ki je v pripravi, je prizidek k zdravstveni postaji, kjer bodo občine, gre namreč za medobčinski projekt, zainteresirane za javno-zasebno partnerstvo. Pri zdravstveni postaji je predvidena gradnja štirih poslovno-stanovanjskih objektov, od teh naj bi bil eden dom za dnevno varstvo odraslih.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.