Arhiv: 4. poslovni zajtrk Invest SAŠA

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je v sklopu projekta SPOT organizirala 4. podjetniški zajtrk Invest SAŠA, katerega namen je izboljšati medsebojno informiranost v regiji SAŠA med gospodarskimi in negospodarskimi subjekti na področju investiranja, kar naj bi posledično pripeljalo do večjega obsega poslovnega sodelovanja. Tokrat so svoje investicijske načrte predstavile občine Ljubno, Luče, Solčava in Gornji Grad.

NA LJUBNEM V OSPREDJU INVESTICIJE V PROMETNO, KOMUNALNO IN ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

Župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik je povedal, da trenutno gradijo pločnik ob regionalni cesti skozi Radmirje, urejajo protipoplavno zaščito v industrijsko-obrtni coni Loke in plastificirajo skakalnico za smučarske skoke. V bližnji prihodnosti bodo izvedli energetsko sanacijo občinske stavbe in kulturnega doma in obnovo sekundarne kanalizacije, v načrtu pa imajo še nekaj investicij, ki so medobčinskega ranga: izgradnja prizidka k zdravstveni postaji Nazarje, sanacija odlagališča odpadkov v Podhomu, rekonstrukcija vodovodnega sistema Letošč in izgradnja kolesarskih stez. 

LUČE V PRIČAKOVANJU IZGRADNJE ŠPORTNEGA CENTRA IN OBVOZNICE

Lučki župan Ciril Rosc je uvodoma izpostavil specifiko njihove občine, ki ima kar 150 kilometrov lokalnih cest, največji investicijski projekt, ki so ga pravkar pričeli, pa je izgradnja športnega centra v vrednosti 2,2 milijona evrov. V kratkem bodo začeli z modernizacijo ceste v Raduhi in izgradnjo osrednje čistilne naprave, ob trasi predvidene obvoznice, ki je nujna za razvoj kraja, pa gradijo vrsto turističnih hišic. Načrtujejo energetsko sanacijo osnovne šole in rekonstrukcijo vrtca ter še nekaj manjših projektov, ki bodo obogatili turistično ponudbo občine.

V SOLČAVI STAVIJO NA TURIZEM, PODJETNIŠTVO IN KMETIJSTVO

Županja Solčave Katarina Prelesnik je povedala, da so najredkeje poseljena občina v Sloveniji, ki je še vedno obremenjena z odplačevanjem finančnih obveznosti za projekte iz preteklosti. Glavna gospodarska panoga je turizem, za katerega letno namenjajo 15 odstotkov občinskega proračuna. Spodbujajo podjetništvo in kmetijstvo, zaradi že omenjenih finančnih obveznosti pa v zadnjih letih kljub potrebam niso veliko vlagali v infrastrukturo. Podlesnikova je izrazila kritično mnenje o sedanjem odnosu države do podeželja in apelirala na ostale občine, da je potrebno več sodelovanja.

RAZVOJNE PRILOŽNOSTI V GORNJEM GRADU ZLASTI V TURIZMU IN PODJETNIŠTVU

Župan Občine Gornji Grad Stanko Ogradi je pri naložbah v zadnjem obdobju na prvo mesto postavil šolstvo, občina pa veliko vlaga tudi v lokalno cestno infrastrukturo in vodovodno omrežje. Razvojne priložnosti zaznavajo na področju turizma in podjetništva, v občinskem prostorskem načrtu so predvideli tudi prostor za sončne in vetrne elektrarne. Ogradi je bil kritičen do počasnega dela strokovnih služb v okviru ministrstva za okolje in prostor, ki vpliva na počasnejši razvoj lokalnih skupnosti. V Gornjem Gradu pričakujejo gradnjo prepotrebne obvoznice v letu 2020.

V LETU 2019 NOV KROG POSLOVNIH ZAJTRKOV INVEST SAŠA

S 4. poslovnim zajtrkom Invest SAŠA je SŠGZ sklenila prvi krog tovrstnih poslovnih dogodkov v regiji, naslednji krog pa se bo začel spomladi prihodnjega leta. V razpravi so udeleženci tokratnega srečanja menili, da se morajo občine še več angažirati pri izboljšanju infrastrukture, zlasti prometne, pri čemer so posebej izpostavili potrebo po izgradnji navezovalne ceste od Mozirja do bodoče hitre ceste Velenje-Šentrupert in izgradnjo kolesarskih stez izven obstoječih cestnih tras.

Fotogalerija





 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.