Arhiv: Aktivnosti za izgradnjo hitre ceste se nadaljujejo

 

Aktivnosti za izgradnjo hitre ceste se nadaljujejo

Po informacijah DARS-a se aktivnosti za izgradnjo hitre ceste Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec nadaljujejo. Do konca leta bodo na obeh odsekih, Šentrupert-Velenje in Velenje-Slovenj Gradec sklenili pogodbe za parcelacijo, cenitev in odkup zemljišč ter za izvedbo arheoloških raziskav, na odseku Velenje-Slovenj Gradec pa tudi pogodbo za izvedbo geoloških raziskav in izdelavo projektne dokumentacije.

CENITVE GOZDNIH ZEMLJIŠČ ŠE TA MESEC

Parcelacija pretežno gozdnih zemljišč med Velenjem in Slovenj Gradcem je izvedena, zato bodo predvidoma še ta mesec začeli izvajati cenitve. Cenilci bodo o nameravanem ogledu zemljišč posamezne lastnike predhodno obvestili. Po izdelavi cenitev sledi priprava ponudb in odkup zemljišč. Parcelacije kmetijskih in stavbenih zemljišč se bodo začele v začetku prihodnjega leta, ko bodo znane projektne rešitve in posegi na zemljišča. Sledil bo enak postopek kot za gozdna zemljišča. Dela v zvezi z odkupovanjem objektov, predvidenih za odstranitev, so pretežno že zaključena.

GEOLOŠKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE TAL

Trenutno na terenu potekajo geološko geomehanske raziskave tal, in sicer na območju Homca, Velenja in Škal, v nadaljevanju pa bodo raziskave izvedli še na preostalih delih trase hitre ceste. V času projektiranja bodo potekali ogledi terena s strani izdelovalcev dokumentacije in izvajalcev raziskav.

INFORMACIJSKA PISARNA V VELENJU

Odprli so tudi informacijsko pisarno, ki posluje vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu od 13. do 15. ure na sedežu Mestne občine Velenje. Predstavniki DARS-a so občanom v času delovanja informacijske pisarne po predhodni najavi na voljo za individualne razgovore.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.