Arhiv: SPOT svetovanje Savinjska: srečanje in mreženje podpornega okolja v Savinjski regijiNa sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Celje je v okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska potekalo regijsko srečanje podpornih institucij Savinjske regije, ki je bilo namenjeno krepitvi in nadgradnji medsebojnega sodelovanja. Udeležence srečanja sta uvodoma pozdravila predsednik OOZ Celje Miran Gracer in direktorica Šolskega centra Slovenske Konjice–Zreče mag. Jasmina Mihelak Zupančič kot predstavnica vodilnega partnerja.

SISTEM SPOT NA ŠTIRIH RAVNEH

Predstavnica Javne agencije SPIRIT Irena Meterc je nato predstavila nacionalni sistem SPOT (slovenske poslovne točke), ki je bil uveden v začetku leta 2018 in v okviru katerega država poslovnim subjektom zagotavlja brezplačne podporne storitve. Vladni strateški razvojni projekt na štirih ravneh izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Pod okrilje SPOT je med drugim prešel tudi sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM).

KONZORCIJ V SAVINJSKI REGIJI

V konzorciju, ki omenjeni projekt izvaja na območju Savinjske regije, sodeluje 7 partnerjev: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko šaleška območna razvojna agencija, Razvojna agencija Sotla, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec in OOZ Celje, kjer je tudi sedež SPOT svetovanje Savinjska.

SPODBUDNI REZULTATI PRVEGA DEVETMESEČJA

V prvih devetih mesecih delovanja smo partnerji projekta v okviru SPOT izvedli naslednje aktivnosti:

• 1.344 svetovanj,

• 94 animacij in povezovanj s 570 udeleženci,

• 35 delavnic in 11 usposabljanj s 1.000 udeleženci,

• 4 izmenjave dobrih praks in 4 odpiranja poslovnih priložnosti s 135 udeleženci,

• 12 povezovanj in mreženj zunaj Slovenije.

Skupno število udeležencev vsek aktivnosti je bilo preko 3.000, udeležba za vse pa je bila brezplačna.

PREDSTAVITVE SUBJEKTOV PODPORNEGA OKOLJA

Po predstavitvi aktivnosti in rezultatov projekta SPOT svetovanje Savinjska v prvih devetih mesecih so o svojem delovanju spregovorili predstavniki, Razvojne agencije Savinjske regije (RASR), predstavniki vseh štirih podjetniških inkubatorjev v regiji ter medpodjetniških izobraževalnih centrov Celje in  Velenje. Svoje aktivnosti na področju podpore podjetnikom so predstavili še AJPES Celje, Zavor RS za  zaposlovanja Območna služba Celje in Regionalna gospodarska zbornica Celje v okviru projekta Regionalno stičišče dostojnega dela. Zanimiva je bila tudi predstavitev Učnega izdelovalnega laboratorija Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče (U-LAB) in Kompetenčnega centra Roboflex Etra d.o.o., ki je dobitnik letošnjega sejemskega priznanja Mestne občine Celje.

POMEMBNOST POVEZOVANJA IN SODELOVANJA

V razpravi je bila izpostavljena pomembnost povezovanja, sodelovanja in nadgradnje podpornih storitev, ki jih izvajajo različne institucije v Savinjski regiji. Podane so bile pobude za nadgradnjo že vzpostavljenega sodelovanja in vzpostavitev novih vezi.

SHOWROOM SAVINJSKE REGIJE

Prvih devet mesecev izvajanja projekta SPOT je pokazalo dober odziv med uporabniki storitev, kar kaže na potrebnost tovrstnih projektov za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mala in srednja podjetja. Na sedežu SPOT svetovanje Savinjska v prostorih OOZ Celje je vzpostavljen »showroom«, v katerem se trenutno predstavlja 18  podjetij iz celotne regije, ki so se odzvala na prvo javno povabilo partnerjev projekta.

PRILOŽNOST ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN OBSTOJEČE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Aktivnosti projekta, ki jih izvaja osem svetovalk iz vseh konzorcijskih partnerjev, bodo potekale do konca leta 2022, zato SPOT svetovanje Savinjska vabi vse potencialne podjetnike in obstoječe gospodarske subjekte ne glede na obliko organiziranosti, da izkoristijo možnosti podjetniške podpore pri svojem poslovanju.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.