Arhiv: Gospodarstvo SAŠA regije vztraja pri načrtovani izgradnji 3. razvojne osi


Upravni odbor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) se je na 5. redni seji, ki je potekala v Gorenju, seznanil s trenutnimi aktivnostmi glede izgradnje 3. razvojne osi in se pridružil zahtevam Koroške gospodarske zbornice za realizacijo projekta v dogovorjenih rokih.

3. RAZVOJNA OS KLJUČNA ZA NADALJNJI RAZVOJ GOSPODARSTVA

Predsednik SŠGZ dr. Blaž Nardin je uvodoma povzel glavne karakteristike gospodarstva SAŠA regije in izpostavil, da glavnino predstavljajo predelovalne dejavnosti, prav v tem segmentu pa je tudi največ izvoznikov. 3. razvojna os je ključna za nadaljnji razvoj gospodarstva, saj bodo lahko podjetja v prihodnje le s sodobnejšo cestno infrastrukturo zadovoljevala logistične potrebe tako njih samih kot njihovih kupcev in hkrati zagotavljala nemoten ter varen prevoz na delo in z dela za njihove zaposlene.

ZAČETEK GRADNJE ŠE LETOS, ZAKLJUČEK 2024

Vodja sektorja za ceste v direktoratu za kopenski promet ministrstva za infrastrukturo mag. Zvonko Zavasnik je članom upravnega odbora zagotovil, da je 3. razvojna os eden od prioritetnih infrastrukturnih projektov sedanje vlade. Hitra cesta Šentrupert-Slovenj Gradec naj bi se začela graditi še letos, možne so tri lokacije: priključek Podgorje, priključek Gabrke in priključek Škale. Gradnja naj bi bila po zadnjem časovnem načrtu končana leta 2024.

STROKA PODCENJEVALA ZAHTEVNOST TEGA PROJEKTA

Predsednik uprave DARS dr. Tomaž Vidic je pojasnil kompleksnost projekta severnega dela 3. razvojne osi, tako s projektantskega kot gradbenega vidika, in ocenil, da je stroka v preteklosti podcenjevala zahtevnost tega projekta. Nato je orisal situacijo, ki je nastala, ko sta občini Braslovče in Polzela vložili zahtevo za presojo ustavnosti državnega prostorskega načrta za odsek Šentrupert-Velenje, zaradi česar postopki na tem odseku do odločitve ustavnega sodišča mirujejo.

KOROŠCI VZTRAJAJO PRI PODPISANEM PROTOKOLU

Član koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško in podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je zagotovil podporo lokalne skupnosti v postopkih odkupa zemljišč, direktorica Koroške gospodarske zbornice mag. Aleksandra Gradišnik pa je povedala, da koroški gospodarstveniki vztrajajo pri izgradnji 3. razvojne osi po podpisanem protokolu iz leta 2017.

INVESTICIJSKI PROGRAM V PRIPRAVI, POTREBEN TUDI ZAKON O POROŠTVU

V razpravi so člani upravnega odbora in prisotni župani izrazili odločno stališče, da je za SAŠA regijo sprejemljiva samo trasa med Šentrupertom in Slovenj Gradcem, za katero sta bila sprejeta državna prostorska načrta, država pa mora skupaj z ostalimi deležniki zagotoviti izvedbo v predstavljenih rokih. Kot je povedal mag. Zvonko Zavasnik, je investicijski program že v pripravi, ministrstvo za infrastrukturo pa je na ministrstvo za finance poslalo pobudo za pripravo zakona o poroštvu v višini polovice vrednosti investicije, ki ga za zadolžitev potrebuje DARS. V koordinacijski odbor za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško je bil s strani zbornice imenovan dr. Blaž Nardin.

GRADBENI SEKTOR POGOSTO VZROK ZA KASNEJŠE IZVEDBE DEL

Vodja sektorja za investicije v ceste na direkciji za infrastrukturo Tomaž Wilenpart je predstavil še planirana dela na obstoječih državnih cestah v regiji in izpostavil omejene resurse slovenskega gradbenega sektorja, ki so pogosto vzrok za kasnejše izvedbe del. Ozko grlo v predhodnih postopkih predstavlja geodetska uprava. V prihodnjem letu je zaradi gradnje logističnega centra v Arji vasi in posledično bistvenega povečanja tovornega prometa predvidena rekonstrukcija obeh avtocestnih priključkov.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.