Arhiv: Brezposelnost v SAŠA regiji blizu predkrizni ravni


Upravni odbor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) se je na zadnji seji seznanil s stanjem na področju zaposlovanja in brezposelnosti v SAŠA regiji, ki je podobno kot pred začetkom krize leta 2008, le da je delovno aktivnega prebivalstva za deset odstotkov manj kot pred desetimi leti.

STOPNJA BREZPOSELNOSTI NIŽJA, TODA …

Kot je povedala svetovalka na Zavodu RS za zaposlovanje Romana Lapajne, je bila stopnja registrirane brezposelnosti konec lanskega leta v regiji za odstotno točko nižja kot leto prej. V Šaleški dolini je znašala 8,6 odstotka, kar pomeni, da je bila za pol odstotne točke višja od povprečja na nivoju države, v Zgornji Savinjski dolini pa je znašala 7,8 odstotka in je bila za tri desetinke odstotne točke nižja od republiškega povprečja.

NADPOVPREČEN DELEŽ BREZPOSELNIH ŽENSK

V SAŠA regiji izstopa nadpovprečen delež brezposelnih žensk – 53,6 odstotka na območju urada za delo Velenje in 53,1 odstotka na območju urada za delo Mozirje -, medtem ko je na nivoju države ta delež ob koncu leta 2018 znašal 49,7 odstotka. V Šaleški dolini je nadpovprečen tudi delež brezposelnih z nižjo izobrazbo in delež dolgotrajno brezposelnih, v Zgornji Savinjski dolini pa je nad povprečjem delež brezposelnih, starih do 29 let, delež iskalcev prve zaposlitve in delež brezposelnih s srednjo izobrazbo.

VELIKO POVPRAŠEVANJE PO KADRIH V PREDELOVALNI INDUSTRIJI IN GRADBENIŠTVU

Na drugi strani obstaja veliko povpraševanje po delovni sili zlasti v predelovalni industriji in gradbeništvu. Ker podjetja pogosto neuspešno iščejo kader za zaposlitev na prostih delovnih mestih, v zadnjem času zaposlujejo tudi tujce. Za zaposlovanje visoko izobraženih kadrov podjetja uporabljajo tudi program EURES, ki pokriva celotno Evropsko unijo, pri tem pa skušajo ponuditi kandidatom poleg delovnega mesta še rešeno stanovanjsko vprašanje in kakovostno bivalno okolje.

AKTIVNO VKLJUČEVANJE ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE

Zavod za zaposlovanje se aktivno vključuje v iskanje zaposlitvenih možnosti za brezposelne osebe, po drugi plati pa pomaga delodajalcem pri iskanju ustreznih kadrov. Pri tem se poslužujejo različnih organizacijskih oblik in aktivnosti - od sestankov z omenjenimi deležniki in motivacije brezposelnih do sodelovanja na zaposlitvenih sejmih in podpore brezposelnim pri samozaposlovanju. Pri tem želijo biti v letu 2019 še učinkovitejši kot doslej.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.