Arhiv: Uredba o državnem prostorskem načrtu za hitro cesto Šentrupert–Velenje skladna z ustavo


Ustavno sodišče RS je odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek trase tretje razvojne osi oziroma hitro cesto Šentrupert–Velenje ni v neskladju z ustavo. Presojo sta na pobudo združenih civilnih iniciativ (CI) vložili občini Braslovče in Polzela, zaradi česar je DARS ustavil vse postopke za gradnjo na tem odseku.

 

USTAVNI SODNIKI SOGLASNI PRI IZREKU SODBE

Ustavno sodišče v odločbi navaja, da je zahtevo vložila tudi Občina Šmartno ob Paki, vendar ta ni podpisala zahteve. Po soglasno sprejetem mnenju ustavnih sodnikov uredba o DPN za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug iz leta 2017 ni v neskladju z ustavo, zahtevo Občine Šmartno ob Paki pa je sodišče zavrglo.

 

POSTOPEK POTEKAL V SKLADU Z ZAKONODAJO

Presoja ustavnega sodišča je bila omejena na oceno ustavnosti in zakonitosti postopka, po katerem je bila uredba sprejeta. Bistveni očitek predlagateljev je bil, da v postopku priprave uredbe, med katerim je na področju prostorskega načrtovanja večkrat prišlo do sprememb zakonodaje, javnosti ni bilo omogočeno sodelovanje v postopku. A ustavno sodišče je, kot omenjeno, ugotovilo, da je postopek potekal v skladu z zakonodajo, javnosti pa je bila zagotovljena možnost učinkovitega sodelovanja.

 

DARS BO NADALJEVAL S PARCELACIJAMI, CENITVAMI, ODKUPI ZEMLJIŠČ IN PROJEKTIRANJEM

Ministrstva za infrastrukturo odločitev ustavnega sodišča ni presenetila, saj so imeli zagotovila, da so bili postopki za sprejem uredbe izvedeni v skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije ter v skladu z veljavno zakonodajo. V družbi DARS pravijo, da bodo sedaj lahko nadaljevali aktivnosti, ki so bile upočasnjene oziroma ustavljene s pritožbo, pri čemer omenjajo parcelacije, cenitve, odkupe zemljišč in projektiranje.

 

ZARADI PRITOŽBE NASTALA NEPOPRAVLJIVA ŠKODA

V Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici se strinjamo z oceno koroške mladinske iniciative za 3. razvojno os, da je v času, ko se omenjene aktivnosti niso izvajale, nastala nepopravljiva škoda v smislu časovne komponente gradnje. Izgubili smo več kot leto dni časa, ki ga bo težko nadoknaditi, zato bomo zahtevali pospešitev del na spodnjem odseku severnega kraka tretje razvojne osi.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.