Arhiv: Vabilo k sodelovanju: Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih

POLET 

Vaše podjetje vabimo, da se vključi v projekt POLET, v okviru katerega boste BREZPLAČNO z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, razvijali in implementirali inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

KAJ BOSTE PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU? 

1.     Brezplačno analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.

2.       Individualiziran program in načrt, ki bo vseboval že obstoječe ukrepe podjetja na področju aktivnega in zdravega staranja ter priporočene ukrepe glede na rezultate analize stanja.

3.       Brezplačno svetovanje in strokovno podporo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju posameznih ukrepov s strani multidisciplinarnega tima strokovnjakov s področij psihologije, ergonomije, managementa in promocije zdravja na delovnem mestu.

4.       Brezplačno usposabljanje in izobraževanje delodajalcev in zaposlenih s področij aktivnega in zdravega staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela.

5.       Dostop do strokovno-informativnih gradiv in praktičnih podpornih orodij za pomoč pri upravljanju področij aktivnega in zdravega staranjem ter odsotnosti z dela.

6.       Priporočila delodajalcem za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

TERMINSKI NAČRT POTEKA AKTIVNOSTI PODJETIJ, KI SE VKLJUČIJO V PROJEKT
FAZA ANALIZE(2 meseca)

1. Izdelanaanaliza stanjav podjetju

2. Izdelanindividualiziran program in načrt izvajanja ukrepovna področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela:

-osnovni ukrep:informiranje in osveščanje zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje

- vsako podjetjeizbere še vsaj 1 ukrep po lastni izbiri

IMPLEMENTACIJA UKREPOV (16 mesecev) Po uskladitvi individualiziranega programa in načrta izvajanja ukrepov, si podjetje prizadeva k uresničitvi zadanih ciljev in nalog:

-podjetje za izvajanje ukrepov poskrbi samo,pri čemer mu je ves časna voljo strokovna podpora in svetovanje,z multidisciplinarnim timom strokovnjakov

- udeležba na10-ih izobraževanjih

-redno poročanje preko spletnega portala

FAZA EVALVACIJE (2 meseca)

1. Izvedenaprimerjalna analiza stanja- pričakovano10 % znižanje odsotnosti (absentizma) z dela

2. Izdelanapriporočila za nadaljnje aktivnostina področju aktivnega in zdravega staranja


KAKO SE PRIJAVITI K SODELOVANJU?

Podjetja, ki se zanimate za vključitev v projekt, vabimo k izpolnitvi prijavnega obrazca (Priloga 2)katerega izpolnite in skeniranega pošljete na e-naslov: lidija.majcen@stajerskagz.si

Prijave se zbirajo do zapolnitve mest.

Izbrana podprta podjetja bodo o tem obveščena po elektronski pošti in bodo povabljena k podpisu Dogovora o sodelovanju ter obvezni udeležbi vsaj enega predstavnika podjetja na predstavitvenem srečanju, ki bo potekalo predvidoma v mesecu juniju 2020 in na katerem bodo podrobneje predstavljeni način sodelovanja s podprtimi podjetji ter posamezne projektne aktivnosti.

Priloga 2_PRIJAVNICA_PP_Sklop 2_POLET_06.01.2020.docx

Dodatne informacije lahko dobite na te. številki: 02 220 87 25.

Vabljeni k vključitvi v projekt POLET!

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.