Arhiv: Čistopis zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19

V Državnem zboru je bil 2.4.2020 po nujnem postopku sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Zakon prične veljati z objavo v Uradnem listu.

Namen zakona je ohranitev delovnih mest v razmerah na trgu, ki so posledica izbruha epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s ciljem, da se čim več ljudi zadrži v delovnem razmerju in s tem ohranijo njihove pravice ter zmanjša pritisk na odprto brezposelnost, na drugi strani pa olajšati položaj delodajalcem. Z zakonom se določajo dodatni ukrepi, s katerimi se za čas trajanja ukrepov do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja (če do 15. maja 2020 epidemija COVID-19 ni preklicana, se roki izteka ukrepov, ki so določeni na 31. maj 2020, podaljšajo za 30 dni), preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice epidemije. 

Zakon zajema več področij, in sicer:
- področje dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost,
- področje vrednotenja nepremičnin,
- področje vzgoje, izobraževanja in znanosti,
- področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
- področje socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova
- starševskega varstva,
- davčno področje,
- področje javnih financ (odlog plačila obveznosti kreditojemalcev)
- področje plač in nadomestil ter premestitve v javnem sektorju
- področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane,
- področje odloga plačila kreditnih in drugih obveznosti, nastalih na podlagi zakona, ki ureja
- pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
- področje plačilnih rokov,
- področje upravljanja z vodami,
- področje kulture,
- področje znanosti in raziskovanja,
- področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
- področje zavarovalništva in trga finančnih instrumentov,
- področje javnega naročanja,
- področje izvršbe in osebnega stečaja,
- področje izvajanja javnih storitev,
- področje finančnega poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju ter
- druga področja (bivanje tujcev, oprostitev plačila storitev RTV signala, pooblastila policiji).

Čistopis zakona najdete s klikom na povezavo Čistopis zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.