Arhiv: Najava Javnega poziva za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih


Predvidoma konec julija oziroma v začetku avgusta 2020 bo SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Predmet javnega poziva:

Predmet javnega poziva bo sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih mikro, malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški bodo stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti:

  • vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…),
  • izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem,
  • izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem,
  • uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami (kot npr.: Europages, VirtualExpo) (stroški paketov),
  • optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti,
  • izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem,
  • generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku

Okvirna sredstva:

Višina sredstev, ki bo na voljo za izvedbo javnega poziva v letu 2020, bo predvidoma 800.000,00 EUR.

Stopnja sofinanciranja bo do 70 % upravičenih stroškov. Znesek sofinanciranja bo omejen tako na upravičenca kot na posamezno aktivnost (od 3.000,00 EUR do 9.999,00 EUR). 

Način prijave:

Digitalno podpisano vlogo bo možno oddati le v elektronski obliki, zato morajo biti osebe, ki želijo pristopiti k izpolnjevanju vloge, registrirane v Moj SPIRIT. Osebe bodo morale za izpolnjevanje vloge podjetja od tega podjetja pridobiti pooblastilo za to dejanje.

Sam postopek "pooblaščanja" (ureditev skrbništva profila podjetja) ne bo izveden v trenutku, saj bo lahko trajal do največ en delovni dan, kar bo potrebno upoštevati pri želenem roku za oddajo vloge. 

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu oddaje.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom bodo od objave javnega poziva naprej na voljo na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.