Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici plaketa Mestne občine Velenje


Mestna občina Velenje je v okviru praznovanja letošnjega občinskega praznika podelila najvišja občinska priznanja. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je dobitnik plakete Mestne občine Velenje za uspešno 40-letno delovanje na področju gospodarstva in spodbujanje povezovanja med gospodarskimi subjekti. Nagrado je prevzel predsednik SŠGZ Tomaž Korošec.

V obrazložitvi nagrade je zapisano, da osrednja institucija gospodarstva na območju SAŠA regije beleži več kot 40 let od ustanovitve. Poslanstvo zbornice je povezovanje gospodarskih subjektov različnih dejavnosti v SAŠA regiji in vzpostavljanje komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti članov in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti. Pri tem nudi svojim članom vso potrebno podporo.

V SŠGZ so vključene skoraj vse velike gospodarske družbe v SAŠA regiji. Najmanjši del članstva predstavljajo srednja podjetja, največji del pa mala in mikro podjetja. Med največje dosežke zbornice v zadnjem desetletju je potrebno šteti prizadevanja za tretjo razvojno os, ki so privedla do sprejema državnega prostorskega načrta.

SŠGZ se je v zadnjem desetletju veliko posvečala tudi izobraževanju in zagotavljanju ustreznih kadrov za potrebe gospodarstva SAŠA regije. Prav tako se je posvečala različnim pobudam za spreminjanje zakonodaje. Vsa leta si prizadevajo za čim bolj konkurenčno poslovno okolje v SAŠA regiji. Eden od osnovnih ciljev SŠGZ je tudi uveljavljanje skupnih interesov v smislu uspešnega gospodarskega poslovanja.

V okviru SŠGZ lahko člani uresničujejo svoje interese preko različnih oblik povezovanja, pri čemer še posebej spodbujajo sodelovanje in povezovanje v sekcije. Upravni odbor SŠGZ lahko na pobudo posameznih članov organizira združenja posameznih dejavnosti kot obliko učinkovitejšega delovanja in uveljavljanja ter koordiniranja poslovnih interesov članov na področju posameznih dejavnosti. SŠGZ vsako leto podeli tudi priznanja za najboljše inovacije v SAŠA regiji.

Podelitev priznanj Mestne občine Velenje je potekala v velenjskem domu kulture. Priznanja sta podelila podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednica komisije za priznanja Aleksandra Vasiljević. Posnetek podelitve si je mogoče ogledati na povezavi: https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov/11927, na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=ZATH-GWi2m8&feature=youtu.be pa si lahko ogledate kratek film o nagrajencih.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.