Arhiv: Center prihodnosti – podporno in razvojno okolje za pravični prehod


Mestna občina Velenje je v strategijo prestrukturiranja premogovne regije poleg ostalih projektov prijavila Center prihodnosti, ki je zasnovan kot dežnik, ki bo nudil podporno in razvojno okolje trem stebrom pravičnega prehoda.

GENERATOR ODLIČNIH KADROV IN PRODORNIH INOVACIJ

Center prihodnosti je eden od najbolj obetavnih projektov, ki ima, čeprav še ni bil potrjen, velik potencial in veliko možnosti, da bo izbran za pridobitev nepovratnih sredstev iz sklada za pravični prehod. V sklopu projekta je predvidena revitalizacija objekta Stare elektrarne, ki zaradi dotrajanosti že dlje časa kazi izgled mesta. Ta kulturni spomenik - nekoč generator električne energije - naj bi postal generator odlično usposobljenih kadrov in prodornih inovacij na področju gospodarstva in varovanja okolja. Na lokaciji Stare elektrarne naj bi nastal industrijsko izobraževalni park.

INOVACIJSKI EKOSISTEM KOT PODPORNO IN VKLJUČUJOČE OKOLJE

Center prihodnosti je zamišljen kot inovacijski ekosistem, ki bo deloval kot podporno in vključujoče okolje, znotraj katerega se bodo povezovali gospodarski subjekti, univerze, znanstveno-raziskovalne organizacije, inštituti in druge javne ter zasebne organizacije. Namen Centra prihodnosti je sodelovati pri prestrukturiranju sedanjih in ustvarjanju novih delovnih mest v procesu zapiranja Premogovnika Velenje.

CENTER PRIHODNOSTI Z VLOGO DEŽNIKA

Center prihodnosti naslavlja vsa področja in izzive pravičnega prehoda. Strukturiran je tako, da ima vlogo dežnika, ki nudi podporno in razvojno okolje vsem trem stebrom pravičnega prehoda, to pa so visoko motivirani in odlično izobraženi človeški viri, raznoliko in odporno poslovno okolje ter kakovostno bivalno in naravno okolje. Na ta način aktivno prispeva k doseganju osrednjega cilja strategije razvoja Slovenije 2030 – kakovostno življenje za vse.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.