Arhiv: Objavljen akcijski načrt za izhod iz premoga za SAŠA regijo


Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je objavilo akcijska načrta za izhod iz premoga za Savinjsko-Šaleško (SAŠA) in Zasavsko regijo. Akcijska načrta je pripravilo svetovalno podjetje Deloitte, na njuni podlagi pa bosta v prihodnjih mesecih pripravljena območna načrta za obe regiji. 

AKCIJSKI NAČRT KOT PODLAGA ZA ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV 

Akcijska načrta temeljita na osnutku predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki predvideva opuščanje rabe premoga najkasneje leta 2033. Načrta predstavljata podlago za nadaljnjo razpravo in pripravo območnih načrtov, ki ju bo v prihodnjih mesecih pripravljala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Slednja bosta Evropski komisiji poslana kot prilogi operativnemu načrtu, kar bo podlaga za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod.  

DOPOLNJENA NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA 

MzI je sicer 20. maja objavil dopolnjeno Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in okoljsko poročilo. Navedena dokumenta sta bila kot osnutka v javni obravnavi med 15. marcem in 15. aprilom, nato pa je MzI pregledal vse prejete pripombe in predloge, pripravil odgovore in jih nekaj tudi upošteval pri dopolnitvi strategije. Le-ta je bila skupaj z okoljskim poročilom poslana na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). 

MOP Z ODLOČBO POTRDIL SPREJEMLJIVOST STRATEGIJE 

MOP je 15. junija izdal odločbo, s katero je potrdil sprejemljivost strategije, saj je presodil, da so »vplivi izvedbe plana/programa na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni strategiji«. 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.