Arhiv: Tomaž Korošec še en mandat na čelu Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice


Velenje, 8. november 2022- Skupščina Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) je na volilni seji izvolila organe upravljanja za mandatno obdobje 2022-2027. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Tomaž Korošec, izvršni podpredsednik za proizvodnjo v Gorenju, izvoljena pa sta bila tudi 15-članski upravni in 3-članski nadzorni odbor.

Tomaž Korošec je uvodoma povedal, da je SŠGZ v minulem petletnem obdobju realizirala skoraj vse zastavljene cilje. Med slednjimi je še posebej izpostavil krepitev regionalne infrastrukture, delo s člani, razvoj podjetništva, izobraževanje, ocenjevanja inovacij in spodbujanje inovacijske klime v regiji ter organizacijo odmevnih razvojnih konferenc in dogodkov SAŠA regije.

Na volitvah so bili v upravni odbor SŠGZ izvoljeni: APO Accounting d.o.o. – Janja Praznik, BSH hišni aparati d.o.o. – Matija Petrin, Esotech d.d. – Marko Škoberne, Gorenje d.o.o. – Tomaž Korošec, In.SIST d.o.o. – Bojan Oremuž, KLS Ljubno d.o.o. – Samo Mirnik, Komunalno podjetje Velenje d.o.o. – mag. Gašper Škarja, Kovinoplastika Benda d.o.o. – Aleš Benda,  Mega M d.o.o. – mag. Matej Meža, Plastika Skaza d.o.o. – Niko Medved, Premogovnik Velenje d.o.o. – dr. Janez Rošer, PUP Saubermacher d.o.o. – Janez Herodež, Saša inkubator d.o.o. – Ana Anžej, Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. – Mitja Tašler in Turna d.o.o. – Vladimir Pogač.

V nadzorni odbor SŠGZ so bili izvoljeni: Makom d.o.o. – Tomaž Sijarto, Petra Pleterski s.p.- Petra Pleterski in Razvojna agencija SAŠA d.o.o. – mag. Biljana Škarja.

Za predsednika SŠGZ je bil ponovno izvoljen Tomaž Korošec. V predstavitvi programskih izhodišč za mandatno obdobje 2022-2027 je izpostavil krepitev vloge SŠGZ v lokalnem in regionalnem okolju, podporo gospodarskim subjektom pri procesu prestrukturiranja premogovne regije, nadaljevanje prizadevanja večje vključenosti in vloge regionalnih struktur pri odločanju in informiranje o stanju prestrukturiranja, ohranitev položaja in vloge SŠGZ v sistemu GZS, pridobivanje novih članov, zlasti iz segmenta malih in srednjih podjetij. Usmeritve pri delovanju SŠGZ se bodo osredotočale na pet fokusnih področij: članstvo, razvoj podjetništva, inovacijska dejavnost, izobraževanje in prestrukturiranje. Na področju članstva večji fokus na manjše gospodarske subjekte in izvedba informativnega dneva za potencialne člane ter usmeritev v problematične teme vezane na razpoložljivost delovne sile, absentizem, energetsko učinkovitost, izmenjavo dobrih praks, seje UO po gospodarskih subjektih in odpiranje poslovnih priložnosti.

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.