Arhiv: Poslovni zajtrk Invest SAŠA


Velenje 17. november 2022 - Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je v vili Bianca v Velenju pripravila sedmi poslovni zajtrk Invest SAŠA, na katerem sta svoje investicijske načrte predstavili Mestna občina Velenje in Premogovnik Velenje.

ZA VEČJI OBSEG POSLOVNEGA SODELOVANJA

Z namenom, da izboljšamo medsebojno informiranost v regiji SAŠA med gospodarskimi in negospodarskimi subjekti na področju investiranja, kar naj bi posledično pripeljalo do večjega obsega poslovnega sodelovanja, je Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica organizirala poslovni zajtrk Invest SAŠA. Zajtrk je potekal v Vili Bianci kjer so se udeleženci zbrali ob skodelici kave. Udeležence je uvodoma pozdravili direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankelj, v nadaljevanje pa je direktorice Zavoda za turizem Velenje Alenke Kikec predstavila zgradbo v kateri je potekal zajtrk.  Uvodne nagovore pa je zaključil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

 INVESTICIJSKI NAČRTI MESTNE OBČINE VELENJE 

Investicijske načrte Mestne občine Velenje (MOV) je predstavil direktor občinske uprave mag. Iztok Mori. Poudaril je, da je proračun MOV za omenjeno obdobje izrazito investicijsko naravnan. Med najpomembnejšimi projekti je omenil razvojni projekt tretja razvojna os, ki poteka na območju Velenjske občine. Z njo bo Šaleška dolina po desetletjih prizadevanj dobila kakovostno prometno povezavo s Koroško in ostalo Slovenijo. Nadaljeval je z omembo ostalih projektov: Velenje kot del evropskega projekta, širitev poslovne cone Stara vas, poslovne cone Pesje, poslovna cona Trebuša, nova poslovna cona Glinokop, Industrijsko-tehnološki park Velenje, Center Prihodnosti, digitalno platformo Pametno Velenje. Poleg naštetih projektov spodbujajo tudi gradnjo javnih električnih polnilnic, podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov in dobro oskrbo s pitno vodo. Izpostavil je da se zavedajo stanovanjske krize in zato namenjajo pozornost projektom kot so večnamenski stanovanjski kompleks na zelenici med pošto in reko Pako, izgradnja stanovanjskih blokov ob izvlečnem tiru železnice, štiri stanovanjski objekti na gorici (pri Velenjki), stanovanjski blok (pri nekdanji A banki), novo stanovanjsko naselje ob Sončnem parki,  stanovanjsko naselje na Zlatem griču, večgeneracijski objekt v krajevni skupnost Šentilj, večgeneracijski objekt krajevne skupnosti Podkraj in planinski dom na Paškem Kozjaku. Tudi ostali urbanistični projekti niso ostali spregledani, izpostavil je Urbani park Velenje, rekonstrukcijo podvoza pri Esotechu, ureditev namenskih parkirišč ob jezeru, prenovo mestnega središča - CTN,  ureditev sodobne mestne tržnice - CTN, ureditev Stantetove ulice in Kardeljevega trg - CTN. Direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja je predstavil zeleno preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja in predstavil Energetsko pisarno, ki je odprla vrata v centru mesta. Mestna občina Velenje želi pristopiti k celoviti energetski sanaciji vseh javnih stavb in s tem izpostavil Zdravstveni dom Velenje. S prihodnjim tednom bodo testno preizkusili avtobuse na vodik in s tem podprli  krepitev Zelene Evrope. Za zaključek je  mag. Iztok Mori na kratko predstavil Sklad za pravičen prehod. 

 INVESTICIJSKI NAČRTI SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE

V drugem delu predstavitev je investicijske načrte Premogovnika Velenje predstavil direktor Aleš Logar. Predstavil je investicijske priložnosti s projekti Industrijsko območje sPV in TEŠ, območje Nove poslovne cone Pesje in lesno predelovalni center PLP. Ker se gospodarstvo vse bolj usmerja v krožno gospodarstvo so izpostavili predelavo plastike in biogorivo. Poudaril je,  da je Velenje pomembna energetska lokacija in izpostavil uporabo  sončne elektrarne in toplotne črpalke. Predstavil je projekt  "projekt jezero" ki zavzema razširitev obstoječe infrastrukture, športni hotel, kongresno dvorano in nove parkirne površine.  Cilj projekta je v sodelovanju s potencialnimi investitorji, Mestno občino Velenje in Premogovnikom Velenje razvoj novih trajnostnih delovnih mest. Tudi direktor premogovnika je izpostavil stanovanjsko krizo in predstavil projekt »Naselje Široko, Šoštanj«, ki predvideva pozidavo približno 30 objektov. Za zaključek je predstavil Center prihodnosti katere nosilec projekta je Mestna občina Velenje.

Za zaključek so udeleženci dobili priložnost, da se s predstavniki Mestne občine Velenje in Premogovnika Velenje ob zajtrku pogovorijo individualno oziroma »1-na-1«, kar so tudi izkoristili.

 

 

 

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.