Arhiv: Mikrokrediti za mikro in mala podjetja – P7 2024

spot PODPORNO OKOLJE SAVINJSKE REGIJE 2023-2025

Slovenski p  odjetniški sklad  je objavil javni razpis P7 2024 – MIKROKREDITI 2024, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.

Za sredstva bodo lahko zaprosila mikro in mala podjetja z najmanj enim zaposlenim, ustanovljena pred 1.1.2022 in z bonitetno oceno vsaj SB7. Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, plače zaposlenih ter drugih operativnih stroškov.

Mikrokrediti v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR so na voljo z ročnostjo do 5 let s poudarkom na enostavni in hitri pridobitvi. Ostale ugodnosti so izražene v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (8 menic podjetja)
  • nižji obrestni meri (37,5 % 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ en mikrokredit.

Javni razpis ima dva prijavna roka:

  • 8.3.2024 do 14 ure
  • 8.4.2024 do 14 ure

V kolikor bo po razpisanih sredstvih veliko povpraševanje se lahko razpis tudi predčasno zapre.

Postopek priprave vloge je nezahteven. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS.
P7 2024 | Mikrokrediti 2024

 

SPOT Svetovanje SavinjskaFotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.